PBZ Hardau வாசிப்பு வட்டம் தமிழ்

11 Mai
Samstag 16:00 - 17:30 PBZ Hardau

சந்திப்பு-01

நீங்கள் அற்புதமான வாசிப்புலகத்தில் புதிய புத்தகங்களைக் கண்டறியவும் உங்கள் வாசிப்பு எல்லைகளை விரிவுபடுத்தவும் விரும்புகிறீர்களா? புத்தக உலகில் மூழ்கி, உங்கள் வாசிப்பனுபவங்கள் பற்றி தமிழ் மொழியில் கலந்துரையாட விரும்புகிறீர்களா?

எங்கள் வாசிப்பு வட்டத்தில் நீங்களும் இணைந்து, இலக்கிய உலகில் ஒன்றாகப் பயணிக்க அன்புடன் அழைக்கிறோம்!

அனுமதி இலவசம்!

 

மேலதிக தகவல்களுக்கு:

sugirtha.shanmuganathan@pbz.ch

Sie benötigen Hilfe?

Schauen Sie sich auf unseren Hilfe-Seiten um oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.